newsletter program pre stálych zákazníkov
ĎALŠIE PODMIENKY
 

VII/1. Danubius si vyhradzuje právo meniť podmienky a ustanovenia programu Danubius EuroPoints. Súčasne platné podmienky a ustanovenia sú dostupné na: danubiuseuropoints.com

VII/2. Danubius si vyhradzuje právo jednostranne zrušiť program Danubius EuroPoints s povinnosťou upovedomiť o tejto skutočnosti členov písomne, 90 dní vopred. Po uplynutí 90-dňového obdobia predchádzajúceho zrušeniu už nebude možné ďalej zbierať ďalšie body EuroPoints a členovia musia svoje body EuroPoints vyčerpať počas nasledujúcich 180 dní.

VII/3. V prípade straty alebo odcudzenia karty musí užívateľ o tejto skutočnosti informovať zákaznícky servis EuroPoints a karta bude zrušená. Danubius nezodpovedá za možné škody spôsobené stratou alebo krádežou karty.

Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X