newsletter program pre stálych zákazníkov
UKONČENIE ČLENSTVA
 

VI/1. Členstvo v programe Danubius Europoints môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom na adresu dep@danubiushotels.com (zrušenie odoberania newslettera prosím na adrese
newsletter@danubiushotels.com)

VI/2. Danubius ukončí členstvo v systéme Danubius EuroPoints ak člen:
a.) poruší podmienky a ustanovenia systému Danubius EuroPoints popísané v tomto dokumente;
b.) členstvo ukončí písomne a zašle kartu zákazníckemu servisu Danubius;
c.) nezbiera na kartu body, alebo body nie sú využité na služby po dobu troch rokov;
d) neudelí súhlas so spracovaním osobných údajov.

Keď je členstvo ukončené pre ktorýkoľvek z hore uvedených dôvodov, budú všetky nevyužité body po zrušení členstva stratené.

Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X