newsletter program pre stálych zákazníkov

Naši lekári na Slovensku

Prvý 1  |  2 Posledný

MUDr Tamara Zimanova

Vzdelanie :

1975 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava

  Odborné kurzy:

 • 2002  Osteodenzitometria
 • 2000  Liečba lymfedemov
 • 1997  Laseroterapia
 • 1995  Škola chrbta
 • 1994  Feldenkraisova metóda
 • 1993  Myoskeletálna medicína
 • 1991  Akupunktúra
Špecializácie:
 • Vnútorné lekárstvo
 • Fyziatria, balneológia  a liečebná rehabilitácia
 • Reumatológia
Odborná prax:
 • 2004- súčasnosť, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., vedúci lekár KH Balnea Esplanade Palace
 • 2003-2004, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s., vedúci lekár diagnostického oddelenia
 • 1999-2003, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.vedúci lekár KH  Balnea Grand Splendid
 • 1999-2001, Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. podpredseda Lekárskej rady,poradného orgánu generálneho riaditeľa SLKP.a.s., vedúca sekcie vedeckej a publikačnej činnosti
 • 1996-2000,  Spoločnosť myoskeletálnej medicíny, člen výboru
 • 1980-1999, Slovenské liečebné kúpele Piešťany,a.s., samostatne pracujúci lekár pre FBLR a reumatológiu
 • 1975-1980 Klinika hematológie a transfuziológie krvi  Bratislava (1975-1980), sekundárny lekár
Odborné aktivity:

Odborné akvitity

 • člen Slovenskej lekárskej komory
 • člen Slovenskej slovenskej lekárskej spoločnosti
 • člen Spoločnosť myoskeletárnej medicíny (1996-2000)
 • člen Spoločnosti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
 • člen Slovenskej reumatologickej spoločnosti
Odborné práce a prezentácie :
 • r.2010  Účinky komplexnej balneorehabilitačnej liečby u pacientov  s artrózou váhonostných kĺbov (výsledky štúdie -lekársky seminár SLKP)    
 • r.2002 Hodnotenie komplexného účinku kúpeľnej liečby u pacientov s artrózou váhonosných kĺbov, časopis Rheumatologia r.2002, Nr.:2, S 63-67 (v spolupráci s NÚRCH)
 • r.2002 Hormonálna odpoveď na kúpeľ v termálnej vode piešťanských kúpeľov, 34. svetový kongres I.S.M.H., Budapešť (v spolupráci s Endokrinologockým ústavom SAV)
 • r.1998  Účinky balneoterapie na endokrinné funkcie, Výročná  konferencia reumatológov, Moskva (v spolupráci  s Endokrinologickým ústavom SAV)
 • r.1998  Účinky balneoterapie na neuroendokrinné funkcie, 33. svetový kongres  I.S.M.H., Karlovy Vary (v spolupráci s Endokrinologickým ústavom SAV)
 • r.1989  Novšie názory na diagnostiku a liečbu Reiterovho syndrómu, atestačná práca
 • r. 1986  Nadväznosť ambulantnej a kúpeľnej rehabiltácie u chorých s reumatoidnou artritídou, atestačná práca
 • r.1986  Význam a miesto balneoterapie v komplexnom pláne terapie pri reumatoidnej artritíde, Lekársky seminár pri príležitosti 35. výročia založenia rehabiltácie v Čs. štát. kúpeľoch Piešťany
 • r.1983  Psychosomatické vzťahy pri niektorých reumatických
 • ochoreniach, Zjazd FBLR Trenčianske Teplice
Znalost cudích jazykov:
 • nemecký jazyk 
 • anglický jazyk
 • ruský jazyk


Hotely: Danubius Health Spa Resort Thermia Palace |  Spa Hotel Pro Patria  |  Hotel Jalta & Villa Berlin

MUDr. Alena Masarovičová

VZDELANIE 2003 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo

Špecializácia 

 • Dermatovenerológia (európska)
 • zaradená do predatestačnej prípravy v špecializačnom odbore Fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia
Odborné školenia :
 • Lymfológia (certifikovaný kurz)
ODBORNÁ PRAX Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky - od 13.02.2006
 • lekár samostatne pracujúci
ODBORNÉ AKTIVITY
 • člen Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
 • člen Organizačného výboru Pracovnej skupiny mladých dermatovenerológov pri SDS
 • člen Európskej akadémie dermatovenerológie
 • člen Redakčnej rady časopisu Dermato magazín
 • člen Slovenskej lekárskej komory

ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV
 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • ruský jazyk
 • poľský jazyk

Hotely: Hotel Central | Hotel Vietoris | Depandance Morava

MUDr. Alina Hrabinová-Riaško

VZDELANIE 2004 Lekárska fakulta Užgorodská národná univerzita, odbor všeobecné lekárstvo

Špecializácia 

 • zaradená do predatestačnej prípravy v špecializačnom odbore dermatovenerológia
ODBORNÁ PRAX Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky od 22.10.2007
 • lekár
ODBORNÉ AKTIVITY
 • aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií
 • podieľa sa na výskumných činnostiach
 • člen Slovenskej lekárskej komory

ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV

 • ukrajinský jazyk (materinský jazyk)
 • slovenský jazyk
 • ruský jazyk
 • nemecký jazyk

Hotely: Hotel Central | Hotel Vietoris | Depandance Morava

MUDr. Daniela Richvalská

Vzdelanie : 1984 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor detské lekárstvo
Špecializácie:
 • Dorastové lekárstvo
 • Pediatria
 • Všeobecná starostlivosť o deti a dorast
 • Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 15.09.2007
 • lekár samostatne pracujúci
Odborné aktivity:
 • aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií s medzinárodnou účasťou
 • podieľa sa na výskumných činnostiach
 • člen Slovenskej lekárskej komory
Znalost cudích jazykov:
 • nemecký jazyk
 • ruský jazyk
 • anglický jazyk

Hotely:

MUDr. Ján Lidaj

VZDELANIE 1977 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo

Špecializácia 

 • dermatovenerológia
ODBORNÁ PRAX Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky - od 01.07.1989
 • vedúci lekár PLK Smrdáky
ODBORNÉ AKTIVITY
 • aktívny člen výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
 • publikuje v lekárskych odborných časopisoch
 • aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií, zjazdov s medzinárodnou účasťou
 • vedie lekárske semináre a odborné podujatia
 • člen Slovenskej lekárskej komory

ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV
 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • ruský jazyk

 

MUDr. Ján Mašan

Vzdelanie : 1975 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Špecializácie:
 • Chirurgia
 • Traumatológia
 • Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 01.06.1998
 • lekár samostatne pracujúci
Odborné aktivity:
 • pôsobí na Katedre klinických odborov a fyzioterapie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave
 • aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií, zjazdov s medzinárodnou účasťou
 • podieľa sa na výskumných činnostiach
 • člen Slovenskej lekárskej komory
Znalost cudích jazykov:
 • nemecký jazyk 

Hotely:

MUDr. Margita Štajerová

VZDELANIE 1977 - Lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo

Špecializácia 

 • Dermatovenerológia
ODBORNÁ PRAX Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky - od 13.02.2006
 • lekár samostatne pracujúci 
ODBORNÉ AKTIVITY
 • člen Asociácie Lekári za zdravú kožu
 • aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií, zjazdov s medzinárodnou účasťou
 • edukácia v oblasti psychoterapie
 • edukácia v oblasti tropickej medicíny (odborná prax v Mary Immacul. Clinic + Mukuru Promotion Center Nairobi Keňa - 04. 2004 – 05. 2005)
 • člen Slovenskej lekárskej komory

ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV

 • anglický jazyk
 • ruský jazyk
 • nemecký jazyk

Hotely: Hotel Central | Hotel Vietoris | Depandance Morava

MUDr. Natalyia Kovchar

Vzdelanie : 1992-1998 Lekárska fakulta, Užhorodská štátna univerzita, odbor všeobecné lekárstvo

Špecializácie:
 • 1998-2000 absolvovanie študijného odboru Rodinné lekárstvo 
 • 2002 – absolvovanie špecializácie Reumatológia pri Ľvovskej štátnej lekárskej univerzite
 • 2005, 2007 – zvýšenie kvalifikácie  (cyklus Aktuálne otázky expertízy dočasnej, trvalej práceneschopnosti  a rehabilitácie pri terapeutických ochoreniach)
 • v Dnepropetrovskej štátnej lekárskej akadémii
 • 2010 - zvýšenie kvalifikácie z vnútorného lekárstva na Užhorodskej národnej univerzite
Odborná prax:
 • 07/2011-06/2012 –lekár-internista (MERKATOR, s.r.o., Šamorín - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so špecializáciami dlhodobo chorých)
 • 2005–2010 - lekár internista špecializovanej srdcovo-cievnej lekársko-sociálnej komisie
 • 2001-2005 – lekár kardioreumatológ  v Užhorodskej okresnej nemocnici
 • 2000-2001 – lekár-ordinátor v Dobronskej obvodnej nemocnici
 • 1998-2000 – lekár-rezident všeobecného lekárstva v Užhorodskej centrálnej klinickej nemocnici
 • 1996-1998 – zdravotná sestra chirurgického oddelenia   

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 22.06.2012

 • lekár samostatne pracujúci

Znalost cudích jazykov:
 • ukrajinský jazyk (materinský)
 • ruský,
 • slovenský,
 • anglický 
Hotely:

MUDr. Oľga Maceková

Vzdelanie : 1971 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Špecializácie:
 • Interná medicína – Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (ILF) Bratislava  r. 1975
 • Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia –ILF Bratislava  r.1980
 • Reumatológia – ILF Bratislava r.1988
 • Všeobecné lekárstvo –Slovenská postgraduálna akadémia medicíny – SPAM Bratislava
 • r.2001                        
Odborné školenia
 • Myoskeletálna medicína - ILF Bratislava
 • Homeopatia-rakúska škola - ILF Bratislava
 • Akupunktúra-Československá lékařska akademie pro akupunktúru Brno
 • Laseroterapia-ILF Bratislava
 • Medicínska pedagogika-SPAM Bratislava
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.  od  r.1971
 • lekárka  samostatne pracujúca ,neskôr vedúca lekárka oddelenia a zástupkyňa vedúcich lekárov
 • t. č. lekárka samostatne pracujúca v KP Irma
Odborné aktivity:
 • aktívna účasť na  odborných konferenciach a  zjazdoch  s medzinárodnou účasťou
 • podieľanie  sa na výskumných činnostiach
 • člen Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Spoločnosti pre fyziatriu, balneologiu a liečebnú rehabilitáciu, Slovenskej reumatologickej spoločnosti
Odborné práce:
 • Gonartróza - diagnostika a terapia, atestačná práca
 • Diagnóza a diferenciálna diagnóza reumatických afekcií  kolena, atestačná práca
 • Vertebroviscerálne vzťahy – lekársky seminár SLK Piešťany
Znalost cudích jazykov:
 • nemecký jazyk 
 • anglický jazyk
 • ruský jazyk

Hotel:

MUDr. Oľga Mihová

Vzdelanie : 1973 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Špecializácie:
 • Vnútorné lekárstvo
 • Fyziatria, baleneológia a liečebná rehabilitácia
Odborné kurzy
 • lasertherapia
 • Myoskeletálna medicína
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 01.07.1980
 • lekár samostatne pracujúci
Odborné aktivity:
 • zúčastňuje sa odborných konferencií a podieľa sa na výskumných činnostiach
 • člen Slovenskej lekárskej komory
Odborné práce
 • 2010 - Účinky balneorehabilitačnej liečby u pacientov s coxarthrosou -Výsledky štúdie -lekársky seminár  SLK Piešťany, a.s.
 • 1986 - Atestačná práca FBLR- Skoliosis
Znalost cudích jazykov:
 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk 
 • ruský jazyk

Hotely:
Prvý 1  |  2 Posledný
Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X