newsletter program pre stálych zákazníkov

MUDr. Alena Masarovičová
MUDr. Alena Masarovičová
VZDELANIE 2003 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo

Špecializácia 

 • Dermatovenerológia (európska)
 • zaradená do predatestačnej prípravy v špecializačnom odbore Fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia
Odborné školenia :
 • Lymfológia (certifikovaný kurz)
ODBORNÁ PRAX Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky - od 13.02.2006
 • lekár samostatne pracujúci
ODBORNÉ AKTIVITY
 • člen Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
 • člen Organizačného výboru Pracovnej skupiny mladých dermatovenerológov pri SDS
 • člen Európskej akadémie dermatovenerológie
 • člen Redakčnej rady časopisu Dermato magazín
 • člen Slovenskej lekárskej komory

ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV
 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • ruský jazyk
 • poľský jazyk

Hotely: Hotel Central | Hotel Vietoris | Depandance Morava
Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X