newsletter program pre stálych zákazníkov

MUDr. Alina Hrabinová-Riaško
MUDr. Alina Hrabinová-Riaško
VZDELANIE 2004 Lekárska fakulta Užgorodská národná univerzita, odbor všeobecné lekárstvo

Špecializácia 

  • zaradená do predatestačnej prípravy v špecializačnom odbore dermatovenerológia
ODBORNÁ PRAX Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky od 22.10.2007
  • lekár
ODBORNÉ AKTIVITY
  • aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií
  • podieľa sa na výskumných činnostiach
  • člen Slovenskej lekárskej komory

ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV

  • ukrajinský jazyk (materinský jazyk)
  • slovenský jazyk
  • ruský jazyk
  • nemecký jazyk

Hotely: Hotel Central | Hotel Vietoris | Depandance Morava
Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X