newsletter program pre stálych zákazníkov

MUDr. Daniela Richvalská
MUDr. Daniela Richvalská
Vzdelanie : 1984 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor detské lekárstvo
Špecializácie:
 • Dorastové lekárstvo
 • Pediatria
 • Všeobecná starostlivosť o deti a dorast
 • Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 15.09.2007
 • lekár samostatne pracujúci
Odborné aktivity:
 • aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií s medzinárodnou účasťou
 • podieľa sa na výskumných činnostiach
 • člen Slovenskej lekárskej komory
Znalost cudích jazykov:
 • nemecký jazyk
 • ruský jazyk
 • anglický jazyk

Hotely:
Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X