newsletter program pre stálych zákazníkov

MUDr. Ján Lidaj
MUDr. Ján Lidaj
VZDELANIE 1977 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo

Špecializácia 

  • dermatovenerológia
ODBORNÁ PRAX Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky - od 01.07.1989
  • vedúci lekár PLK Smrdáky
ODBORNÉ AKTIVITY
  • aktívny člen výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti
  • publikuje v lekárskych odborných časopisoch
  • aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií, zjazdov s medzinárodnou účasťou
  • vedie lekárske semináre a odborné podujatia
  • člen Slovenskej lekárskej komory

ZNALOSŤ CUDZÍCH JAZYKOV
  • anglický jazyk
  • nemecký jazyk
  • ruský jazyk

 
Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X