newsletter program pre stálych zákazníkov

MUDr. Ján Mašan
Vzdelanie : 1975 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Špecializácie:
  • Chirurgia
  • Traumatológia
  • Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 01.06.1998
  • lekár samostatne pracujúci
Odborné aktivity:
  • pôsobí na Katedre klinických odborov a fyzioterapie Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave
  • aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií, zjazdov s medzinárodnou účasťou
  • podieľa sa na výskumných činnostiach
  • člen Slovenskej lekárskej komory
Znalost cudích jazykov:
  • nemecký jazyk 

Hotely:
Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X