newsletter program pre stálych zákazníkov

MUDr. Natalyia Kovchar
Vzdelanie : 1992-1998 Lekárska fakulta, Užhorodská štátna univerzita, odbor všeobecné lekárstvo

Špecializácie:
 • 1998-2000 absolvovanie študijného odboru Rodinné lekárstvo 
 • 2002 – absolvovanie špecializácie Reumatológia pri Ľvovskej štátnej lekárskej univerzite
 • 2005, 2007 – zvýšenie kvalifikácie  (cyklus Aktuálne otázky expertízy dočasnej, trvalej práceneschopnosti  a rehabilitácie pri terapeutických ochoreniach)
 • v Dnepropetrovskej štátnej lekárskej akadémii
 • 2010 - zvýšenie kvalifikácie z vnútorného lekárstva na Užhorodskej národnej univerzite
Odborná prax:
 • 07/2011-06/2012 –lekár-internista (MERKATOR, s.r.o., Šamorín - poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so špecializáciami dlhodobo chorých)
 • 2005–2010 - lekár internista špecializovanej srdcovo-cievnej lekársko-sociálnej komisie
 • 2001-2005 – lekár kardioreumatológ  v Užhorodskej okresnej nemocnici
 • 2000-2001 – lekár-ordinátor v Dobronskej obvodnej nemocnici
 • 1998-2000 – lekár-rezident všeobecného lekárstva v Užhorodskej centrálnej klinickej nemocnici
 • 1996-1998 – zdravotná sestra chirurgického oddelenia   

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 22.06.2012

 • lekár samostatne pracujúci

Znalost cudích jazykov:
 • ukrajinský jazyk (materinský)
 • ruský,
 • slovenský,
 • anglický 
Hotely:
Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X