newsletter program pre stálych zákazníkov

MUDr. Oľga Boldišová
MUDr. Oľga Boldišová
Vzdelanie : 1976 - Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor detské lekárstvo 

Špecializácie:
 • Pediatria
 • Detská neurológia
 • Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 01.12.1996
 • vedúci lekár (Thermia Palace,  Jalta,  Pro Patria) 
 • 2004-2005 vedúci lekár KH Jalta a detského centra
 • 1996-2003 vedúci lekár detského centra Zelený strom
 • 1994 – 1995 Nemocnica Trnava – neurologické oddelenie pre dospelých Bratislava – klinika neurologickej medicíny
 • 1983-1990 Nemocnica Piešťany – detská neurológia –  špecializovaný doktor na detskú neurológiu a vedúci lekár detského rehabilitačného centra Piešťany
 • 1976-1983 Nemocnica Zvolen – detské oddelenie,  rehabilitačné oddelenie Kováčová,  zástupca vedúceho lekára detského oddelenia
Odborné aktivity:
 • člen predstavenstva Slovenského lekárskeho spolku
 • aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií, zjazdov  s medzinárodnou účasťou
 • vedie lekárske semináre a odborné podujatia
 • podieľa sa na výskumných činnostiach
Organizácia kongresov:
 • 1998 - sympózium o detskej mozgovej obrne (150 účastníkov)
 • 1999 -  sympózium o detskej rehabilitácii (120 účastníkov)
 • 2003 - sympózium balneológie a rehabilitácie (180 účastníkov)
 • 2005 - kongres balneológie a rehabilitácie (320 účastníkov)
 • Vypracované štúdie:
 • 1994 - bolenie hlavy u detí (130 strán)
 • 2004 – detská mozgová obrna – komplexná rehabilitácia a sociálne štúdie (115 strán)

Znalost cudích jazykov:
 • nemecký jazyk 
 • anglický jazyk
 • ruský jazyk
 •  francúzsky jazyk
Hotely: 
Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X