newsletter program pre stálych zákazníkov

MUDr. Oľga Maceková
MUDr. Oľga Maceková
Vzdelanie : 1971 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Špecializácie:
 • Interná medicína – Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (ILF) Bratislava  r. 1975
 • Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia –ILF Bratislava  r.1980
 • Reumatológia – ILF Bratislava r.1988
 • Všeobecné lekárstvo –Slovenská postgraduálna akadémia medicíny – SPAM Bratislava
 • r.2001                        
Odborné školenia
 • Myoskeletálna medicína - ILF Bratislava
 • Homeopatia-rakúska škola - ILF Bratislava
 • Akupunktúra-Československá lékařska akademie pro akupunktúru Brno
 • Laseroterapia-ILF Bratislava
 • Medicínska pedagogika-SPAM Bratislava
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.  od  r.1971
 • lekárka  samostatne pracujúca ,neskôr vedúca lekárka oddelenia a zástupkyňa vedúcich lekárov
 • t. č. lekárka samostatne pracujúca v KP Irma
Odborné aktivity:
 • aktívna účasť na  odborných konferenciach a  zjazdoch  s medzinárodnou účasťou
 • podieľanie  sa na výskumných činnostiach
 • člen Slovenskej lekárskej komory, Slovenskej lekárskej spoločnosti, Spoločnosti pre fyziatriu, balneologiu a liečebnú rehabilitáciu, Slovenskej reumatologickej spoločnosti
Odborné práce:
 • Gonartróza - diagnostika a terapia, atestačná práca
 • Diagnóza a diferenciálna diagnóza reumatických afekcií  kolena, atestačná práca
 • Vertebroviscerálne vzťahy – lekársky seminár SLK Piešťany
Znalost cudích jazykov:
 • nemecký jazyk 
 • anglický jazyk
 • ruský jazyk

Hotel:
Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X