newsletter program pre stálych zákazníkov

MUDr. Oľga Mihová
Vzdelanie : 1973 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Špecializácie:
 • Vnútorné lekárstvo
 • Fyziatria, baleneológia a liečebná rehabilitácia
Odborné kurzy
 • lasertherapia
 • Myoskeletálna medicína
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 01.07.1980
 • lekár samostatne pracujúci
Odborné aktivity:
 • zúčastňuje sa odborných konferencií a podieľa sa na výskumných činnostiach
 • člen Slovenskej lekárskej komory
Odborné práce
 • 2010 - Účinky balneorehabilitačnej liečby u pacientov s coxarthrosou -Výsledky štúdie -lekársky seminár  SLK Piešťany, a.s.
 • 1986 - Atestačná práca FBLR- Skoliosis
Znalost cudích jazykov:
 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk 
 • ruský jazyk

Hotely:
Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X