newsletter program pre stálych zákazníkov

MUDr. Pavol Zatkalík
Vzdelanie : 1970 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Špecializácie:
  • Interné lekárstvo
  • Reumatológia
  • Fyziatria balneológia a liečebná rehabilitácia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 01.07.1970
  • vedúci lekár
  • odborný zástupca SLKP, a.s. za poskytovanie zdravotníckej starostlivosti
  • 01.11.1990 – 30.04.1991 - generálny riaditeľ SLKP
Odborné aktivity:
  • aktívne sa zúčastňuje odborných konferencií, zjazdov  s medzinárodnou účasťou
  • podieľa sa na výskumných činnostiach
  • člen Slovenskej lekárskej komory
Znalost cudích jazykov:
  • nemecký jazyk

Hotely:
Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X