newsletter program pre stálych zákazníkov

MUDr. Rudolf Blahunka
MUDr. Rudolf Blahunka
Vzdelanie : 1974 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Špecializácie:
 • Vnútorné lekárstvo
 • Všeobecné lekárstvo
 • Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 01.08.1980
 • vedúci lekár
Odborné aktivity:
 • externý pedagóg   na Univerzite Cyrila a Metoda Trnava - Inštitút Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Piešťany
 • člen redakčnej rady časopisu Physiatria  slovaca
 • aktívne sa zúčastňuje odborných konferenciách
 • autor a spoluautor odborných lekárskych článkov
 • podieľa sa na výskumných činnostiach
 • člen Slovenskej lekárskej komory
Znalost cudích jazykov:
 • nemecký jazyk 
 • anglický jazyk
 • ruský jazyk
 • francúzsky jazyk

Hotel:
Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X