newsletter program pre stálych zákazníkov

MUDr. Tomáš Lulovič
Vzdelanie : 1981 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
Špecializácie:
  • Vnútorné lekárstvo
  • Fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 01.12.1985
  • lekár samostatne pracujúci
Odborné aktivity:
  • aktívne sa zúčastňuje odborných konferenciách 
  • podieľa sa na výskumných činnostiach
  • člen Slovenskej lekárskej komory
Znalost cudích jazykov:
  • nemecký jazyk 
  • anglický jazyk

Hotely:
Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X