newsletter program pre stálych zákazníkov

MUDr. Zlatica Rohová
MUDr. Zlatica Rohová
Vzdelanie :
 • 1970 Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
 • držiteľka certifikátu školy chrbta, akupunktúry, techniky hladenia,  myosleletálnej medicíny, osteoporózy
Špecializácie:
 • Vnútorné lekárstvo
 • Fyziatria, baleneológia a liečebná rehabilitácia
 • Reumatológia
Odborná prax: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. - od 01.08.1970
 • lekár samostatne pracujúci
 • precízna diagnostika reumatických a svalovo-kostrových  ochorení
 • dobré znalosti prevencie liečby civilizačných chorôb súvisiacich s postihnutiami pohybového ústrojenstva
Odborné aktivity:
 • zavedenie jogy do rehabilitácie v SLKP – doteraz používané cvičenie „Joga v rehabilitácii chorôb chrbtice a kĺbov“
 • príprava a realizácia chodníkov zdravia v kúpeľnom parku SLKP
 • posledná výskumná práca ukončená v r. 2002 – dvojitozaslepená štúdia sledovania a meraní žien s osteoporózou,
 • vypracovanie rehabilitačných postupov pri osteoporóze c v SLKP 
 • 3x prednášateľ v kúpeľoch Trenčianske Teplice (reumatoidná artritída, joga, osteoporóza)
 • pravidelne sa zúčastňuje reumatologických kongresov
Znalost cudích jazykov:
 • Nemecký jazyk
 • Ruský jazyk
 • Anglický jazyk

Hotel:
Danubius Hotels Group
Google+ Youtube Twitter Flickr Instagram
Naposledy
prehliadané
 
X